Over mijzelf

GERRIT OLTHUIS

Ik ben in 1999 weer actief begonnen met schilderen. Tot dat moment maakte ik wel steeds weer een schilderijtje, maar meer dan een leuke hobby was het schilderen, door gebrek aan vrije tijd, nooit. Tijdens de periode waarin ik les kreeg van Maria L. Snoeijer, van atelier Lootien op ’t Loo, maakte ik voor het eerst kennis met acryl. Ik kreeg de  mogelijkheid snel te werken en een schilderij binnen een beperkt tijdsbestek af te maken., toen ontstond er dan ook een hele serie figuratieve schilderijen van, hoofdzakelijk, kinderen.

Vanaf 2005 volgde ik de schilderlessen van Esther Bitter op de Vrije Akademie in Nunspeet. In de loop der jaren veranderden daardoor m’n schilderijen. Niet alleen wijzigde het formaat, maar ook de onderwerpen en de uitvoering. Op m’n eigen website www.gerritolthuis.nl is dat duidelijk te zien. Ik ontdekte dat, ondanks de beperkingen van acrylverf, het toch mogelijk was om schilderijen te maken die in kleur en helderheid niet onder doen voor olieverf. Daardoor werd het genieten van het maken nog intenser en werd m’n productiviteit nog groter.

Voor het behalen van mijn certificaat op de Vrije Academie heb ik een serie schilderijen van Elburg gemaakt. In deze serie heb ik de toeschouwer een impressie willen geven van de sfeer die volgens mij in die omgeving zou kunnen heersen. De Vischpoort van Elburg blijft in mijn schilderij voor iedereen herkenbaar, maar maakt onderdeel uit van een werkelijkheid waarin nog geen Elburger zich bevonden heeft. De regenachtige koopavond oefent een onwerkelijke aantrekkingskracht uit, waardoor de kijker als het ware op hetzelfde moment nog zou willen winkelen. De haven van Elburg is in mijn schilderij voor iedereen herkenbaar, maar maakt tegelijkertijd onderdeel uit van een werkelijkheid waarin iedere schipper zijn botter aan zou willen leggen, om niets van die werkelijkheid te hoeven missen.

Voor mij is kunst geen verbeelding van een intens levensgevoel, maar een weergave van een al dan niet fictieve werkelijkheid in meestal heldere en vrolijke kleuren. Daarom zijn de meeste schilderijen ook voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. Geen ondoorzichtige symboliek, geen ingewikkelde beeldspraak, geen abstracte plichtplegingen, maar heldere onderwerpen. Er hoeft voor mij geen discussie te ontstaan om kunst geslaagd te maken.

Ik streef er naar schilderijen te maken die me niet alleen “plezier” geven bij het maken, maar waar ik, en natuurlijk ook de ander, van genieten kan. Ik vind het leuk om mensen te laten zien dat je naar kunst kunt kijken, zonder dat je direct over een kunstwerk moet oordelen. Het is volgens mij een misverstand dat je wat van een schilderij moet vinden. Ik exposeer daarom ook zo veel mogelijk, om het publiek het werk als het ware in bezit te laten nemen. Vaak geef ik dan ook werk in bruikleen, om anderen de gelegenheid te geven van verschillend werk te genieten.

Ik krijg mijn inspiratie uit de mij omringende werkelijkheid, waarin de bloeiende natuur een grote rol speelt.

Bij opdrachten houd ik me aan de te maken afspraken over het thema. Na overleg met de opdrachtgever wordt duidelijk hoe het resultaat er uit zal zien. De afbeelding draagt dan natuurlijk wel mijn eigen toets en stijl.

In onderling overleg wordt een vergoeding vastgesteld voor materiaal zoals doek, verf, enz. en energie. Levering van passende lijsten is mogelijk.